Gemeente Harlingen voor Raad van State over Rederij Waddentransport

De gemeente Harlingen kon maandag bij de Raad van State geen enkel cijfer of recent onderzoek overleggen waaruit de behoefte aan een nieuwe jachthaven in de Willemshaven blijkt.

UPDATE 11 APRIL 2017    Tekst: Leeuwarder Courant

Het hoogste rechtscollege boog zich over de juistheid van het bestemmingsplan op verzoek van Rederij Waddentransport van Fred Lakeman. Voor hem is er in de nieuwe plannen voor de Willemshaven geen geschikte plek meer, vindt de gemeente.

Maar een goede onderbouwing hiervoor lijkt te ontbreken. Op de vraag of er voldoende gekeken is naar Lakemans belangen, stond de gemeente met de mond vol tanden. Ondanks aandringen van Terschelling, Vlieland en het ministerie van Defensie om Lakeman een ligplaats te gunnen, gaf het Harlinger gemeentebestuur niet thuis. Volgens Lakeman is de jachthaven een prestigekwestie van het bestuur geworden. Dat heeft de hakken in het zand gezet en kan blijkbaar alleen nog door de Raad van State worden teruggefloten.

Garanties

Op kritische vragen van de Raad had de gemeente niet echt duidelijke antwoorden. Dat de havendienst en het loodswezen een ligplaats hadden afgewezen was de gemeentewoordvoerder onbekend. Over de kosten van een verplaatsing van Waddentransport wist hij niets.

Lakeman wil garanties van de gemeente en niet langer op de schopstoel zitten. Hij vindt het gevaarlijk om naast een jachthaven afgemeerd te liggen. Verder wees hij op de monopoliepositie die Doeksen zou krijgen als hij niet kan terugkeren.

Rechter Janny Kranenburg riep gemeente en Lakeman op om zo snel mogelijk om tafel te gaan zitten. Binnen zes tot twaalf weken doet zij uitspraak.

UPDATE MAART 2017

In februari meldden wij dat Waddentransport in het achterste deel van de Willemshaven kan blijven.  In de praktijk betekent dit dar de Marina, een soort jachthaven voor grote zeilboten, definitief niet door gaat. De gemeenteraadsleden Hebben hier verbaasd op gereageerd, want volgens hun informatie probeert de gemeente Harlingen nog steeds een super-jachthaven te realiseren.

VVD-raadslid Paul Schoute heeft nu raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.Veel van die vragen zijn geïnspireerd op onze berichtgeving uit februari (die u onderstaand nog kunt nalezen).

Schoute vraagt het college om in een raadsinformatiebrief te reageren op de volgende vragen:
1. Is er inderdaad opnieuw uitstel verleend aan rederij Waddentransport? Zo ja, tot wanneer?
2. Hoe staat het met de inspanning om een alternatieve ligplaats te vinden voor rederij Waddentransport?
3. Is er door de eilanden Vlieland en Terschelling contact met Harlingen over het belang van rederij Waddentransport voor deze eilanden?
4. Zo ja: zijn de eilanden bereid om een alternatieve oplossing mee mogelijk te maken?
5. In de raadsinformatiebrief van 22 oktober 2015 worden, nadat de eerste aanbestedingsprocedure is afgesloten, een aantal vervolgscenario’s in overweging genomen met betrekking tot het traject richting realisering van een marina in de vluchthaven. Kan het college aangeven voor welk scenario inmiddels gekozen is?
6. Indien geen van de geschetste vervolgscenario’s tot realisering van een marina in de vluchthaven lijken te leiden, kan het college aangeven op welk moment er nagedacht gaat worden over een alternatieve bestemming van de vluchthaven, of is dit college van zins om ad infinitum te wachten op een belangstellende die er alsnog de door het college gewenste marina gaat realiseren?
7. Ofwel: is er een deadline?
8. Kortom: wordt het niet zo langzamerhand tijd dat het college in samenspraak met raad, stakeholders en bevolking zich gaat beraden over een plan B voor de vluchthaven?
9. Kan het college bevestigen dat het plan voor de Nova Zembla Experience definitief van de baan is?
10. Hoe staat het met de plannen voor een visrestaurant aan de kop van de Willemshaven?
11. Hoe is de situatie op dit moment omtrent de sanitaire voorziening op de Willemskade?
12. Heeft de welstandscommissie een rol in de totstandkoming van een sanitaire voorziening, en zo ja: is die akkoord met de plannen van het college?

BERICHT VAN FEBRUARI 2017

Rederij Waddentransport blijft in de het achterste deel van de Willemshaven in Harlingen. De gemeente Harlingen wilde deze zogenaamde vluchthaven een recreatieve bestemming geven. Waddentransport moest maar vertrekken naar de Industriehaven.
Kaart haven

Nou is het aardige van de vluchthaven dat daar een lage wal is, waar de laadklep van de Roll-on-Roll-off-veerboot Terschellinger Bank grote zware vrachtwagens en machines kan laden en lossen. Zo’n kade ontbreekt in de Industriehaven.

Er volgden hevige discussies met het uiteindelijke resultaat dat Rederij Waddentransport in de vluchthaven blijft.

Kapitein Fred Lakeman, die al tientallen jaren de veerboot vaart, vertelde ons dat het uiteindelijke resultaat zwaar werd bevochten.

Fred Lakeman

De gemeenten Vlieland en Terschelling en waarschijnlijk ook wel het ministerie van Defensie zetten de Harlinger bestuurders onder druk. Burgemeester en wethouders kozen eieren voor hun geld en accepteerden, dat Waddentransport op haar oude plek blijft zitten.

Overigens mag deze rederij ook gebruik maken van de terminals van Rijkswaterstaat aan de Waddenpromenade, beter bekend als “de steigers van Doeksen”. Vooral bij extreem laag water wordt hier gelost en geladen.

Waddenpromenade

Bouwmaterialen, vrachtwagens, telekranen, chalets, en landbouw werktuigen kunnen dus gewoon via Rederij Waddentransport naar de eilanden. Afhankelijk van type lading en bestemming wordt er geladen/gelost in de werkhavens of via de getijdenbruggen…

De afgelopen week was er alweer een mooi voorbeeld. Een grote installatie voor funderingswerk meost gaten maken bij Midsland. Het 83 ton zware transport werd probleemloos vanuit de Willemshaven naar Terschelling vervoerd.

Zwaar transport, 83 ton, heeft funderings gaten in Midsland geboord voor de nieuwe super markt

Geplaatst door Rederij Wadden Transport op woensdag 15 februari 2017

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

1 Reactie op Gemeente Harlingen voor Raad van State over Rederij Waddentransport

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*