Harlingen krijgt asielzoekerscentrum op het Balkland

Het college van B&W heeft vanmiddag besloten dat er een asielzoekerscentrum (azc) in Harlingen komt. Het azc komt op het Balkland terrein aan de Westerzeedijk. Er is plaats voor maximaal 300 inwoners. Het azc komt er eerst voor vijf jaar, met een mogelijke verlenging met nog vijf jaar.

Steun van bevolking en de raad voor de opvang van vluchtelingen
Nadat het college in maart bekend maakte een azc in Harlingen te willen vestigen, zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de direct omwonenden, de inwoners uit de gemeente en de gemeenteraad. Uit deze bijeenkomsten is gebleken dat de komst van 300 vluchtelingen naar Harlingen niet voor grote onrust heeft gezorgd. Wel waren er vragen over de locatiekeuze. Het college heeft uitgelegd dat het Balkland de meest passende locatie in de gemeente is. Op 25 mei heeft de gemeenteraad haar steun aan het college uitgesproken. Vandaag heeft het college haar voornemen omgezet in een definitief besluit dat er een azc komt in Harlingen.

Adviesgroep

Het college wil in overleg met omwonenden en andere belangstellenden werken aan de inpassing van het azc op het Balkland. Hiervoor is een adviesgroep opgericht waar ondertussen 35 personen in zitten. De adviesgroep gaat de komende periode meedenken met gemeente en het COA over onder andere de inrichting van het Balklandterrein, de communicatie met omwonenden en de leefbaarheid en veiligheid.
Het is nog mogelijk u aan te melden voor de adviesgroep. Dit kunt u doen bij de gemeentelijk projectleider Nynke Hoekstra, via de mail azc@harlingen.nl of telefoonnummer 14 0517.

Wat moet er gebeuren?
Alles is er op gericht het azc in het 2e kwartaal van 2017 te openen. Hiervoor moeten enkele stappen gezet worden, zoals het maken van een inrichtingsplan van het terrein, het ondertekenen van een bestuursovereenkomst met daarin de afspraken tussen het COA en de gemeente, het aanvragen van de verschillende vergunningen, het vinden van een aannemer die het azc gaat bouwen en het bouwen van het azc.

Hoe kan ik de komst van het azc blijven volgen?
De website www.harlingen.nl/azc wordt regelmatig gevuld met informatie. U kunt hier al de veel gestelde vragen over het azc lezen. Binnenkort volgen hier ook de verslagen van de adviesgroep, de tijdlijn van de komende periode en andere informatie over het azc.
Daarnaast wordt er na de zomer een inloopbijeenkomst georganiseerd

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*