Fusie lokale omroepen RSH en Eenhoorn vraagt extra financiën

Fusie lokale omroepen

Radio Stad Harlingen en Radio Eenhoorn in Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel moeten én willen volgend jaar fuseren. Daarop is door “Den Haag” op aangedrongen.
De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de OLON/NLPO, de organisatie van Lokale Omroepen in Nederland hebben een convenant gesloten waarin de fusie van alle 260 lokale omroepen naar streekomroepen wordt geregeld.

Nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

Het convenant schrijft min of meer voor dat naast radio- ook televisie-uitzendingen en dagelijks nieuws op internet verzorgd moeten worden. De budgetten van RSH en Eenhoorn zijn te laag voor tv-uitzendingen. Na de fusie van Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel naar de gemeente Waadhoeke zal er samen met de gemeente Harlingen zal jaarlijks € 200.000 beschikbaar moeten komen.

Vandaag werd aan de media-woordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer een petitie aangeboden, waarin werd opgeroepen om jaarlijks € 30 miljoen extra vrij te maken voor de lokale omroepen.

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten.

Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 euro per jaar. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 euro.

De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

Fusie lokale omroepen

Bewaren

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*