Echtpaar Baarda-Hoekstra 70 jaar getrouwd

BAARDA 70 jaar samen

Platina echtpaar Baarda-Hoekstra 70 jaar getrouwd (17-10-2017)

Burgemeester Roel Sluiter heeft  op maandag 16 oktober 2017 in verzorgingshuis De Spiker, het bruidspaar gefeliciteerd met het 70- jarig huwelijk.

Jacobus Baarda en Margaretha Hoekstra ontmoetten elkaar in 1945 op de Geuzenkade in Amsterdam, waar beiden aanwezig waren bij de J.V.O. en A.J.C., geheelonthouders-verenigingen. Ze waren toen 21 en 18 jaar en het was liefde op het eerste gezicht! Jacobus Baarda, werd op 16 september 1924 in Harlingen geboren uit het huwelijk van Sjoerd Baarda en Jetske Dreunhuizen.

Margaretha Hoekstra is een dochter van Sjouke Hoekstra en Geertje Teitsma en werd geboren in Sexbierum op 4 maart 1927. In de verkeringstijd liep Kobus ’s avonds mee tot de Hôle en daarna ging Greta op de fiets verder naar Sexbierum, want klokslag 10 uur moest thuis ze zijn, anders was de deur op slot. Na twee jaar verkering zijn ze verloofd en een paar maanden later op 16 oktober 1947 getrouwd.

Arme tijd

Kobus werkte bij de firma Broersma, betonbedrijf. Margaretha was huisvrouw en om wat extra’s te verdienen, het was een arme tijd, deed ze thuiswerk: lolly’s vouwen voor Bouritius. In april 1948 werd dochter Allegonda geboren. Het echtpaar woonde toen op het Molenpad in Harlingen. De familie verhuisde later naar de Westerstraat waarin december 1951 hun zoon Sjoerd werd geboren.

In 1955 startten zij met IJsbrand Hoekstra (broer van Greta) een winkeltje op de Kleine Bredeplaats. Ze verkochten daar galanterieën en borstelwaren. Later zijn ze overgegaan in snoep. Met de bakfiets gingen ze naar de markten in Harlingen, Franeker en Bolsward, om hun waren te verkopen. Later kwam er een kleine auto, zodat ze hun waren konden uitbreiden met koek en gingen ze naar meer markten. Dat was een zware en drukke tijd, soms waren er twee markten per dag en zaterdags zelfs drie markten. Ze waren soms tot midden in de nacht bezig om alles klaar te maken voor de volgende dag. Gelukkig hielpen niet alleen de kinderen Sjoerd en Gonnie mee, maar kregen ze ook hulp van de ouders van Kobus, een zuster en een broer van Greta, Piet Hoekstra.

Lange dagen

In juni 1967 werd dochter Gerda geboren. Omdat vader en moeder elke dag om vijf uur met de werkdag begonnen en lange dagen maakten was Gerda vaak thuis bij tante Settie en ome Tjalling, zuster en zwager van Kobus. Zowel Kobus als Greta hadden een vrachtwagenrijbewijs voor de grote verkoopauto die in 1970 werd aangeschaft. De mensen keken vreemd als Greta achter het stuur zat, want men zag zelden een vrouw op zo’n grote auto rijden!

De werkzaamheden werden toen wat makkelijker. Helaas werd Kobus in 1982 afgekeurd en ging Greta met zoon Sjoerd naar de markt. Alleen nog op zaterdag, de doordeweekse markten werden afgestoten.

Aquarium

In 1987, inmiddels woonden Kobus en Greta in Wijnaldum, zijn ze helemaal met de markt gestopt. De werkzaamheden werden Greta te zwaar en Kobus kreeg hartproblemen. Zij verhuisden toen naar Sexbierum. Na een paar jaar wilden ze toch weer naar Harlingen terug en kwamen aan de Noordoostersingel te wonen in het z.g. “aquarium”. Daar hebben ze 9 jaar gewoond en moesten toen vanwege de toekomstige sloop van hun huis weer verhuizen.

Niet ver van hun oude stek gingen zij weer aan de Singel wonen in het nieuwe Casa Cara. Greta woont momenteel in verzorgingshuis De Spiker vanwege gezondheidsproblemen. Ondanks de armoede van vroeger kunnen Kobus en Greta terug kijken op een rijk leven. Vooral de 9 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen zijn een verrijking van hun leven.

Foto: Joachim de Ruijter

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*