Dagen van wethouder Maria le Roy lijken geteld

Stadhuis

Er was woensdagavond geen steun voor een motie van wantrouwen tegen de Harlinger wethouder Maria le Roy. GroenLinks legde de motie op de vergadertafel. De Harlingers zijn in de visie van GroenLinks ontevreden over het functioneren van de wethouder.

Slecht communiceren verwijten de fracties van VVD, D66, Wad ‘n Partij en de Ouderenpartij OPA de wethouder, maar zij steunden net als de coalitiepartijen de ingediende motie niet.

De wethouder zei wel geraakt te zijn door het zware middel dat door GroenLinks was ingezet.

Je kunt deze motie van GroenLinks en de visie van de andere oppositiepartijen zien als het begin van de verkiezingscampagne. De onvrede over het functioneren van het Harlinger college groeit.

Op 21 maart volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dat zou in Harlingen wel weer eens voor een stevige verschuiving van de politieke verhoudingen kunnen gaan zorgen. Wie de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Harlingen bekijkt, ziet een tendens dat de oppositie in de gemeenteraad kans maakt op verrassende winst. Dat ook een stevige wijziging van het college kunnen betekenen.

Le Roy

Foto: Joachim de Ruyter

 

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*